نظر شما برای بهبود فاطمیه چیست ! کمک به فاطمیه

نظر شما برای بهبود فاطمیه چیست!

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha

کانال تلگرام خیریه فاطمیه
فاطمیه در یک نگاه
کلبه نور خیریه فاطمیه
کلبه ای ساخته ایم سایبانش همه عشق

داشتن قلک‌های فاطمیه یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های کمک به ایتام و خانواده ی آنها است. این قلک‌ها می‌توانند در منزل و محل کار شما مستقر شوند.قلک فاطمیه امروز مبدل به کلبه نوری شده است که نشانه‌ای از حس انسان‌دوستی شماست. با داشتن کلبه نور کمک به ایتام آسان می‌شود، چون همواره در کنار شماست.  به این ترتیب کمک به ایتام می‌تواند در برنامه هر روز شما قرار گیرد و مقدمه‌ای برای شروع یک روز پر از عشق و امید باشد. با ما تماس بگیرید تا کلبه نور برای شما نیز ارسال شود ۵۵۰۵۰۶۰۸-۰۲۱

اکرام ایتام

جامعه ای که در آن هیچ کس گرسنه سر بر بالین ننهد و هیچ بیماری به خاطر ناداری رنج نکشد و هیچ فرزندی بخاطر فقدان پدر و مادر دچار رنج مضاعف عاطفی و مادی نگردد میسر نخواهد شد مگر در راستای مطالعه و بررسی آسیبهای حاصله از آن موانع اساسی و تلاش در راستای کاستن از رنج و اندوه حاصل از آن و ریشه کنی آنها.

طرح اکرام ایتام ، بطور سازمان یافته جذب مساعدتهای مالی را بصورت ماهیانه آغاز کرد و از طریق این طرح صاحبان قلوب رئوف و وجدانهای آگاه با فرزندان معنویشان پیوند همدلی بستند و شادیها و خوشبختی ها یشان را با هم تقسیم می کنند .

هدف غایی فاطمیه آینده فرزندان اکرام است تا با رویکرد خوداتکایی، آنان را برای کسب قله های افتخار در جامعه حمایت کند که به حمد الله تا به امرو گامهای سترگی برداشته شده است و قطعا بقای اکرام با وجدانهای بیدار شما خرین میسر خواهد شد.